Sök produkt
Hem » Köpvillkor

Köpvillkor

Köpevillkor, Pool Sweden AB
Org nr: 556962-9297

 

Allmänt 
- Thermopooler: Poolens angivna mått avser innermått, yttermåtten anges i montagebeskrivning och är beroende av vilken modell av thermoblock som väljs. Måtten skall ses som teoretiska konstruktionsmått, slutligt mått har en tollerans på enstaka centimetrar.
- Glasfiberpooler: Poolens angivna mått avser yttermått, glasfiberpooler är måttstabila utifrån produktform/verktyg. Vi reserverar oss dock för mindre avvikelse utifrån tillverkares eventuella justering av produktform. 

- Vid köp av kantsten så levereras dessa som komplett och måttanpassat paket till angiven pool. Trots detta kan viss slutlig anpassning behövas.
- Vid vattenfyllning av ovanmarkspooler får man räkna med att poolens mått ej är kelt stabila, detta är en naturlig följd av konstruktionstypen. Gällande Glasfiberpooler är det av yttersta vikt att återfyllnaden följer instruktion, vattentrycket skall helt uppvägas av motfyllnadens mottryck för att få en stabil och måttriktig installation. Våra thermopooler är självbärande, oavsett om dessa är nedgrävda eller placeras ovan mark. 

 

Priser 
- Priserna på hemsidan/web-butik gäller tillsvidare, moms (25 %) är inräknad i alla priser. 
- Ändras momsen, justeras våra priser motsvarande. Vi reserverar oss för pris- och konstruktionsändringar, samt fel i annonsering.
- Priser på poolpaket avser alltid angivet innehåll, för att få ett komplett pris på anpassat poolpaket och/eller installation till "badklart" hänvisas till individuell offert.

 

Betalningsvillkor 
- Poolpaket 20% i handpenning vid order, resterande enligt överenskommen betalningsplan som anges i slutoffert/ordererbekräftelse.
- Vid köp av installationsprojekt fram till "badklart" slutbetalar kund vid övertagande enligt upprättad betalningsplan.
- Spabad 20% i handpenning vid order, resterande enligt överenskommen betalningsplan som anges i slutoffert/ordererbekräftelse.
- Betalning av pool/poolpaket och spabad skall ske genom inbetalning på vårt bankgiro alternativt direktöverföring eller bankkort (ej kreditkort).
- Övriga varor expedieras mot efterkrav (kontant betalning vid leveransen), förskottsbetalning, kortbetalning eller Klarna faktura/konto.

 

Leverans 
- Samtliga leveranstider räknas från det att ordern är bekräftad och betalningen är registrerad.
- Vid beställning av poolpaket/pooler/pooltak/spabad upprättas leveransplan ihop med kund.  

 

Fraktvillkor 
- Fritt på bil till er tomtgräns gäller vid fraktfri leverans, avlyftning inkluderas ej. 
- Fritt vårt eller tillverkares lager vid icke fraktfri leverans. Detta innebär att frakt tillkommer.
- Importfrakt är alltid inkluderat i våra angivna priser på pooler/poolpaket och pooltak. Frakt inom Sverige kan tillkomma enligt offert.
- Leverans av poolpaket kan innebära flera frakttillfällen, eventuella fraktkostnader specificeras i slutoffert.

 

Fraktpriser tillbehör

Vikt Pris
1-10 kg 250 kr
11-20 kg 300 kr
21-35 kg 350 kr

 

Installation/Entreprenad 

- Pool Sweden utför avtalad projektledning, montering, grävning, installation och service. Detta kan ske genom egen personal eller via underentreprenörer.
- Vid köp av installationsprojekt fram till "badklart" ansvarar Pool Sweden för installation enligt skriftlig överenskommelse, fram till övertagande och slutbetalning enligt betalningsplan.
- Elarbeten så som framdragning och/eller inkoppling/anslutning av el tillkommer alltid och inbegrips inte i offererad installation. Elarbeten skall utföras av behörig elektriker.
- All dialog med eventuell underentreprenör till Pool Sweden sköts av Pool Sweden.
- Pool Sweden kan även rekommendera markentreprenörer och installatörer. Rekommenderad installatör/entreprenör är ansvarig för att arbetet utförs korrekt. 
- All dialog angående kunds egenupphandlade installation/entreprenad skall föras direkt mellan kund och upphandlad installatör/entreprenör. 

 

Efterkrav 
Efterkravsavgift är en avgift som speditörerna tar ut för att hantera betalning mellan kund och leverantör. Efterkravsavgift tillkommer på samtliga efterkravsfrakter. Gäller ej vid förskottsbetalning, bankgiroöverföring eller betalning via Klarna faktura/konto.
 

Köpesumma:   Efterkravsavgift:
Från: Till:  
1 Kr 5.000 Kr 290 kr
5.001 Kr 20.000 Kr 395 kr
20.001 Kr ...........kr 495 kr

 

Returer 

 • Vid retur av vara görs ett returavdrag på 20 %. 
 • Returfrakt betalas av kund. 
 • Returer skall returneras i oskadat originalemballage. 
 • Specialbeställningar så som måttanpassad liner, produkter med specialfärg eller måttanpassade pooltak kan ej returneras. 

Returvaror skall skickas med företagspaket till av oss angiven adress, kontakta oss innan retur. Kollinummer skall alltid översändas till oss för spårande av gods.

 

Reklamationer 
Innan eventuell reklamation, kontrollera att ni inte missat något i Pool Swedens köpevillkor, kontrollera även egen beställning samt offert och/eller orderbekräftelse från Pool Sweden. Reklamation av vara skall ske så snart felet upptäcks eller inom skälig tid. Vid reklamation av vara skall varan skickas till Pool Sweden för kontroll/reparation innan vi skickar ny vara. Vill köparen ha en ny vara skickad innan vi fått den gamla måste kunden betala för nya/ersättnings varan, vi skickar eventuell kredit när vi mottagit den reklamerade varan och godkänt reklamationen. Kontakta oss alltid inför eventuella reklamationsärenden, alla reklamationer skall göras skriftligen till Pool Sweden. 

 

Gör så här:

 • Kontakta Pool Sweden via mail eller telefonsamtal. (missförstånd kan ofta lösas via tidig telefonkontakt)
 • Gör en skriftlig reklamation och sänd oss via mail eller post. 
 • Sänd oss inköpskvitto, dokumentation och foto på skadan. Foto går bra att e-posta till, info@poolsweden.se 

 

Force Majeure 
Arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, tillgångsbrist gällande transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etc. Eller omständighet av vad slag det må vara, utom vår kontroll som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande, berättigar säljaren efter eget val till förlängning av leveranstiden eller till att helt eller delvis annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att härför utgiva ersättning. 

 

Skadestånd – ersättning 

 • Pool Sweden ersätter inte kostnader som uppstår för kund (exempelvis: hantverkare, vattenbilar, markentreprenörer, eller likande) vid eventuellt sen leverans, fel i leverans, trasigt gods eller annan orsak av vad slag det än må vara. 
 • Vi rekommenderar att du som kund beställer varorna i god tid innan montering, samt säkerställer att allt gods är komplett/rätt och helt. Detta är av avgörande betydelse för att inga problem skall uppstå vid monteringen. 
   

Garantier 
Förutsatt att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med Pool Swedens instruktioner har alla våra produkter två års garanti på eventuella tillverknings- och materialfel från leveransdagen, detta gäller ej delar som byts ut på garanti. Gällande Pooler, Poolpaket och Pooltak hänvisar vi till vår hemsida och de fabriksgarantier vi där beskriver. Vissa garantier på tex Glasfiberpooler är knutna till tillköpta delar (tex tillköpt keramisk kärna i kompositpool). Förutsättning för att garantin skall gälla är att poolen installerats enligt överlämnad instruktion, att poolens eventuella dränering är tillräcklig och väl fungerande. Under inga omständigheter får man använda poolen som bärande konstruktion för exempelvis altan eller liknande tillbyggen, poolen skall vara fristående installerad enligt instruktion. Garantin gäller inte vid skador som uppstår av främmande ämnen, påverkan av frätande syror (fast eller flytande), lut (fast eller flytande), ogräsbekämpningsmedel, eller annat som ej i rätt dosering kan anses användas för rekommenderad poolkemi. 

 

Vid garantireparation och/eller service av pool och spabad ansvarar kund för demontage av altandäck eller liknande. Det åligger kund att förbereda lätt åtkomst för tekniker till spabad/poolinstallation för serviceåtgärdande.

Varan skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet. Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val. Såvitt inte annat överenskommits, svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontage av defekt detalj och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet. Garantin omfattar dock ej normala förslitningsdetaljer såsom glödlampor, packningar, axeltätningar och dylikt, ej heller skador som orsakats av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker, ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. I inget fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen. Om produkten modifieras gäller inte garantin. Serviceteknikerna som Pool Sweden anlitar åker maximalt 100 km enkel väg för garantiåtgärd. Därefter tillkommer km-taxa enligt serviceteknikerns villkor på kundens bekostnad. Liner är en separat produkt och har samma garantier som övrig utrustning, den tillhör inte poolgarantin.

 

/Pool Sweden 2014-01-01